LEGISLATIE MEDICALA

Decizia nr. 2 din 23 ianuarie 2009 privind sistemul de credite pentru medici ;

Legea 95/2006 – Privind reforma in domeniul sanatatii ;

Legea 95/2006 – Privind reforma in domeniul sanatatii – TITLUL XII Exercitarea profesiei de medic;

OUG 68/2008 – Vanzarea spatiilor cu destinatie cabinet medical ;

Ordin al MS si presedintelui CAS privind modelul al formularului unic scrisoare medicala ;

Componenta comisiilor medicale , continuarea activitatii peste varsta legala de pensionare ;

Ordinul 1523 , UPU , Cabinete urgente stomatologice , norme aplicare art.93 Legea95 ;

Directiva-2005-36-CE-privind recunoasterea calificarilor profesionale ;

Rectificare Directiva-2005-36-CE -privind recunoasterea calificarilor profesionale ;

Lege privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate in Romania ;

Ordonanta de urgenta nr.144 din 28 octombrie 2008 partea I ;

Ordonanta de urgenta nr.144 din 28 octombrie 2008 partea a II a ;

Lege nr. 282 din 5 octombrie 2005 privind transfuzia sanguina ;

Ordin 119 privind autorizarea şi funcţionarea laboratoarelor care efectuează analize medicale ;

Codul deontologic al profesiei de psiholog;

Proceduri de atestare al COPSI;

Dotari minime pentru ingrijiri la domiciliu;

ORDIN Nr. 318 din 7 aprilie 2003 Normelor privind organizarea si functionarea ingrijirilor la domiciliu ;

Standarde pentru acreditarea furnizorilor de ingrijiri la domociliu;

Codul deontologic al medicului dentist 18.06.2010;

Modul de calcul al plafonului unic pe tara in functie de gradul profesional si tipul de lucru al medicului conform normelor metodologice de aplicare a contractului cadru;

Ordin nr. 1338 din 31.07.2007 Normele privind structura funcţională a cabinetelor;

Trusa de urgenta obigatorie pentru cabinete dentare MO 864/18.12.2007;

Close Comments

Lasă un răspuns