LEGISLATIA MUNCII

Legea nr.53/2003 Codul Muncii (modificat);

Ordonanta de urgenta nr. 65/2005

Legea nr.1 08/1999 privind infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii (republicata) ;

Hotararea Guvernului nr.767/1999 (actualizata) ;

Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici (modificata) ;

Legea nr.130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca (modificata);

Hotararea nr.247/2003 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor (modificata) ;

Hotararea nr.290/2004 pentru modificarea si completarea H.G.nr.247/2003 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor;

Ordinul nr.136/1976 pentru aprobarea metodologiei de intocmire, completare, pastrare si evidenta a carnetului de munca;

Ordinul 64/2003 pentru aprobarea modelului cadru al contractului individual de munca (modificata) ;

Hotararea Guvernului nr.261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite (modificata) ;

Ordonanta de urgenta nr.76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor (modificata) ;

Ordonanta nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (modificata);

Ordonanta nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor (modificata) ;

Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

Ordinul MMPS nr. 747/1999 pentru aprobarea normelor privind incasarea, modul de utilizare a sumelor provenite din comisionul incasat de inspectoratele de munca;

Ordinul nr.761/2001 pentru aprobarea metodologiei privind examenul medical la angajarea in munca, examenul medical de adaptare, controlul medical periodic si examenul medical la reluarea muncii;

Ordonanta de Urgenta nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca (modificata);

Legea 25/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca;

Norme Metodologice din 7 aprilie 2004 de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca;

Ordonanta nr.33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si loca le (modificata) ;

Legea 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatii lor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent;

Normele metodologice nr.1766/2004 de aplicare a Legii nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si asociatiilor familiale  care desfasoara activitati economice in mod independent;

Legea 142/09.07.1998 privind acordarea tichetelor de masă / publicat in MO. NR. 260 din 13 iulie 1998

COR ORDINE ALFABETICA 190110COR_alfabetic;

COR pentru Medic medicină în familie ORDIN Nr. 86-1055 din 10 ianuarie 2000-12 ianuarie 2000;

COR pentru Psiholog ORDIN Nr. 238-282 din 7 aprilie 2008;

Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat anul 2010;

Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;

ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 2010 din 23 iunie 2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale;

CODURI LICITATIE ELECTRONICA ordine alfabetica;

CODURI LICITATIE ELECTRONICA ordine crescatoare;

Legea 329 din 5 noiembrie 2009;

Legea 330 din 5 noiembrie 2009;

Close Comments

Lasă un răspuns